2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE AMBULANTNÍ PÉČE

Druhý ročník celostátní konference ambulantní péče proběhl ve čtvrtek 2. listopadu v Praze. Jejím generálním partnerem byla opět EUC, největších síť ambulantních zařízení v ČR. Dvanáct odborníků a předních osobností ze zdravotnické sféry promluvilo na konferenci postupně v pěti sekcích.

V sekci E-HEALTH V ČR DNES A ZÍTRA ozřejmil současné trendy v elektronizaci zdravotnictví MUDr. Cyril Mucha. Přiblížil eRecept, eNeschopenku, EET, edokumentace, výměnu zdravotnických informací a telemedicínu. „Dobrý lékař nemusí být IT expert,“ zdůraznil. Přestože u některých eHealth vzbuzuje určité obavy, jeho výhody dnes již běžně využíváme, ačkoli si to často neuvědomujeme. Pro zhodnocení, zda je daný projekt elektronického zdravotnictví správný a pro zdravotnictví přínosný, je možno použít pravidlo „5 Z“: zjednodušit, zrychlit, zlevnit, zracionalizovat zdravotnictví a zredukovat nemedicínskou práci. „Pokud eHealth bude fungovat takto, nebudou proti němu lékaři bojovat, ale budou vítat.“

V sekci VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ A AMBULANTNÍ PÉČE se roli praktického lékaře v kardiometabolické a nádorové prevenci věnoval doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK. „Asi 25% času věnuji prevenci pro registrované nebo pracovně lékařské péči.“ Prevence se stává zbožím, existuje obrovská nabídka alternativních metod. Paradoxem prevence je, že nejčastěji se jí účastní ti, co ji nepotřebují. Některé bohaté evropské země preventivní programy neplatí, protože pochybují o jejich smyslu. „Čas, kdy pacient aktivně přijde k nám, nám ale dává možnost pohovořit s ním o jeho způsobu života. Věřím v systém adresného zvaní a motivace pro občany.“

O rozdílech v primární péči v Anglii a v ČR promluvil doc. MUDr. Petr Valášek, Ph.D. z Canadian Medical. Porovnával je po 15 letech svého pobytu v Anglii, kde se věnoval výzkumu i praktické medicíně. „Na praktickém lékařství se mi líbila kontinuita, mohl jsem sledovat efekt své léčby. Pětiletý postgraduální program, kterým jsem prošel, se snaží vybavit rodinného lékaře tak, aby byl schopen vyřešit a uspokojit většinu klientů, a tím snížit nároky na dražší a na nemocnice soustředěnou sekundární péči. Od prenatální péče až k paliativní. Důraz se hodně klade na komunikační schopnosti a očekávání klientů.“ Náročné je absolvování zkoušky komunikace Clinical Skills Assessment, při němž herci hrají pacienty, s nimiž uchazeč musí umět komunikovat. „Zásada je – pacienta necháte minutu mluvit, během této doby pacient většinu důležitých informací prozradí.“

V sekci PREVENTIVNÍ MEDICÍNA se věnovala nízkosacharidové stravě nejen při léčení diabetu MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. z 3. interní kliniky 1. LF UK. Vysvětlila, že individuální přístup v dietních doporučeních by měl zohledňovat nejen zdravotní stav jedince, ale i stravovací zvyklosti a preference, neboť pak mohou být dietní opatření úspěšná a dlouhodobě udržitelná. Obvykle doporučovaná vyvážená tzv. racionální strava má efekt, pokud vyhovuje pacientovi. Stejných výsledků lze dosáhnout méně tradičními typy stravování, jako je např. převážně rostlinná (vegetariánská) vysokosacharidová strava, která se již etablovala jako jedna z možností v léčbě diabetu. Nízkosacharidové typy stravování zažívají svou renesanci v léčbě epilepsie (zejména tzv. ketogenní dieta) a některých dalších neurologických onemocnění, mají však výborné výsledky také v léčbě obezity, metabolického syndromu a diabetu. Úlohu sestry v edukaci diabetika přiblížila Mgr. Šárka Šmídová, manažerka kvality EUC. Statistiky souhrnně ukazují nárůst počtu diabetiků a chronických pacientů. Národní diabetologický program zároveň přiznává nedostatky v péči o diabetiky a usiluje o nastavení změn, které mohou podpořit sami poskytovatelé zdravotní péče. Skupina EUC ve spolupráci s partnerskou společností eVITO reagovala představením Konceptu propojené péče o diabetika. Jde o systém řízené péče formou individuálního léčebného plánu, hloubkové edukace a selfmonitoringu, kontrol a návrhem dalšího postupu. Cílem je zkvalitnění péče o pacienty s diabetem a zvýšení kvality jejich života. Všeobecná sestra je oprávněna v rámci svých kompetencí edukaci provádět.

V sekci ETIKA A PRÁVO V MEDICÍNĚ Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta ústavu etiky 3. LF UK, vysvětlil, že moderní lékařská etika musí reflektovat prudký rozvoj biomedicíny a zvažovat možná etická rizika. V přednášce zmínil technologie CRISPR/Cas9, mechanismus, který umí „střihnout““ DNA na přesném místě. Přiblížil jejich etické důsledky pro humánní medicínu.

Na OČKOVÁNÍ se z pohledu cestovní medicíny podíval doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU. Počet osob cestujících do zahraničí se meziročně neustále zvyšuje. V roce 2016 to bylo 1,8 miliardy cestovatelů, což je 4násobně víc než před 15 lety. Do zahraničí míří riziková část populace, starší nebo imunitně oslabené osoby, těhotné ženy a v neposlední řadě malé děti. Stupeň rizika a pravděpodobnost nákazy musí reflektovat preventivní příprava vakcinací před odjezdem. Základem před cestou do rozvojových zemí je očkování proti virové hepatitidě A + B a břišnímu tyfu. K tomu je vhodné ověřit si platnost očkování proti tetanu, preventivní očkování proti vzteklině, ochrana před průjmy orální vakcínou proti cholerovým vibriím a ETEC.

Stejně jako loni byly v rámci konference předány výroční ceny profesora MUDr. Františka Kölbela ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS PRO ZDRAVOTNICTVÍ EUC. K tomuto ocenění jsou nominováni zdravotníci nejen pro jejich přínos v oblasti medicíny, ale i v ostatních oblastech profesního života, jako je kolegialita, nasazení či nadšení v práci a inovace. Letos zvítězila v kategorii lékař MUDr. Magdalena Kreimová z Canadian Medical a v kategorii nelékařský personál Mgr. Žaneta Honová z EUC Kliniky Kladno. Ceny předala MUDr. Barbara Taušová, která vede odbornou radu EUC, a předseda představenstva EUC Václav Vachta. Třetí Celostátní konference ambulantní péče určená lékařům a sestrám je plánována na 8. listopadu 2018.

Generální partner

EUC

Pořadatel a organizátor

WMM logo - RBG transparent

Partneři

nove_logo_RGB
logo_jpg
czpz_office_barvy (1)
NewLillyLogo
medicalc_logo_1500x1500px_300dpi
RENOMIA_CMYK
Roche
VZP_modul-A_barva

 Mediální partneři

Florance - no bcg
ZN logo_1500